Grafisk recording - - Illustrationshjemmeside

Go to content

Main menu:

Grafisk recording -

Grafisk recording - et visuelt referat

Få tegnet et referat til jeres næste møde! Ved grafisk recording får I tegnet LIVE til jeresmøde, kurser eller konferencer, sådan at I husker beslutningerne, pointerne eller de ting bedre bagefter, som I er blevet enige om eller har aftalt på mødet.
Når der sættes billeder på ordene, husker man dem bedre. Hvis man sammenligner det med en power point, hvor den ene slide afløser den anden, fastholder grafisk recording blikfang og fokus hos deltagerne, da de fælles kan følge det visuelle referat efterhånden som det blever lavet. Deltagerne kan under tilblivelsen hele tiden komme med input, etc. hvis de synes, at noget skal med eller hvis noget ikke er kommet med.

Bagefter har I resultatet i form af slides eller et langt papir, sådan at I alle dagligt kan blive mindet om beslutninger og løsninger, som alle har været med til at gennemgå sammen. Det grafiske referat kan bruges til de næste møder, sådan at I ikke starter forfra, når I mødes igen.

Et grafisk referat kan på den måde medvirke til en bedre forankring af jeres værdier i organisationen og afdelingen.

I kan også få lavet det visuelle referat på en whiteboard, hvor det fotogreaferes og herefter mailes ud til alle deltagerne efter mødet.

.............................


Eksemplet herunder er grafisk recording udført på whiteboard hos IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge, København, november 2020, den grafiske recording blev lavet i forbindelse med undervisning af kommende facilitatorer, som skulle arbejde med opbygning af netværksgrupper.


Klik på pilen og før pilen hen over den grå bjælke under billedet og se forskellige eksempler på grafisk recording, det ene over en artikel i Weekend-Avisen
om de nye hilseritualer, som er opstået som følge af Corona i løbet af 2020, det andet over en artikel af Morten Münster ("Jytte fra marketing er desværre gået for idag"), med temaet "overspringshandlinger" og hvordan man overvinder dem. 
Back to content | Back to main menu